Takomläggning

Takets livslängd beror på en mängd faktorer. Bland annat hur utsatt huset är för omkringliggande växtlighet, väder och vilket material som vilar på taket.

Vi på Omhus AB lägger betongpannor, papp, lertegel, shingel och plåt på villor och flerbostadshus.

Takomläggning lägger betongpannor, papp, lertegel, shingel och plåt
Vill du veta mer?
Kontakta oss för kostnadsfritt platsbesök och offert!